Aici poate fi vorba de îngerul Mihail, „marele voievod“, patronul fiilor lui Israel (Dn 12, 1).