Literal: „pentru că nu M'aţi sfinţit“. Pentru aceasta vezi nota de la Nm 20, 12.