Versetul va fi citat parţial, din memorie, de Apostolul Pavel în Rm 10, 19.