Dt 16:19
Ei nu vor face abateri de la judecată, nu vor căta la faţa omului şi nici nu vor primi daruri, căci darurile orbesc ochii întelepţilor şi strâmbă pricinile drepţilor.
1Rg 8
Poporul cere un rege.
1Şi a fost că după ce Samuel a îmbătrânit, i-a pus pe fiii săi judecători peste Israel.
2Iată acum numele fiilor săi: întâiul-născut, Ioil; iar numele celui de al doilea era Abia; aceştia erau judecători în Beer-Şeba a.
3Dar fiii săi n'au umblat pe calea lui şi s'au dedat la pofta de bani şi primeau daruri b şi judecau strâmb.
4Iar bărbaţii lui Israel s'au adunat şi au venit la Samuel, în Rama.
5Şi i-au zis: „Iată, tu ai îmbătrânit, iar fiii tăi nu umblă pe calea ta. Aşadar, pune acum peste noi un rege care să ne judece, aşa cum e la alte neamuri“.
6Lucrul acesta însă era rău în ochii lui Samuel, că adică ei spuseseră: „Dă-ne un rege care să ne judece“. Şi Samuel I s'a rugat Domnului.
7Iar Domnul a zis către Samuel: „Ascultă glasul poporului, în orice va grăi către tine; că nu pe tine te-au lepădat, ci pe Mine M'au lepădat, pentru ca nu Eu să domnesc peste ei c.
8Aşa cum s'au purtat ei cu Mine, prin toate faptele lor, din ziua când i-am scos din ţara Egiptului şi până'n ziua de azi, părăsindu-Mă şi slujind altor dumnezei, tot astfel se poartă şi cu tine.
9Acum însă ascultă de glasul lor; dar să le stai în faţă ca martor şi să le spui drepturile regelui care va domni peste ei“.
10Iar Samuel a spus întreg cuvântul Domnului către poporul care-i cerea rege.
11Şi le-a zis: „Iată drepturile regelui care va domni peste voi d: pe fiii voştri îi va lua şi-i va pune la carele sale şi va face din ei călăreţi şi alergători înaintea carelor lui;
12el şi-i va pune căpetenii peste sute şi căpetenii peste mii şi să-i secere holda şi să-i adune bucatele şi să-i meşterească uneltele de război şi uneltele carelor lui;
13pe fiicele voastre le va lua să-i fie mironosiţe e şi bucătărese şi brutăriţe;
14el vă va lua ţarinile şi viile şi livezile de măslini şi le va da slugilor sale;
15va lua zeciuială din semănăturile voastre şi din viile voastre şi o va da eunucilor săi f şi slugilor sale;
16vă va lua slugile şi slujnicele şi cirezile voastre cele bune şi asinii voştri şi le va dijmui pentru treburile lui;
17şi din turmele voastre va lua zeciuială, iar voi veţi fi slugile lui.
18Atunci, în ziua aceea, veţi striga din pricina regelui pe care vi l-aţi ales, dar Domnul Dumnezeu nu vă va auzi în zilele acelea, de vreme ce voi v'aţi ales un rege“.
19Poporul însă n'a vrut să asculte de Samuel, ci i-au zis: „Nu, ci peste noi să fie rege!
20Atunci vom fi şi noi ca toate neamurile; regele ne va judeca, el va merge înaintea noastră şi el va purta războaiele noastre!“
21Iar Samuel a ascultat toate cuvintele poporului şi le-a grăit în auzul Domnului.
22Şi a zis Domnul către Samuel: „Ascultă de glasul lor şi pune-le un rege g!“ Iar Samuel a zis către oamenii lui Israel: „Să plece fiecare la cetatea sa!“