Dt 16:18
În toate cetăţile tale, pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi le dă, îţi vei pune judecători şi condeieri f, după seminţii, ca să judece poporul cu judecată dreaptă.
Ps 81
PSALMUL 81
Un psalm al lui Asaf.
1Dumnezeu a stat în adunare de dumnezei
şi în mijloc pe dumnezei îi va osebi a.
2Până când veţi judeca voi cu nedreptate
şi-i veţi acoperi pe păcătoşi b?
3Cumpăniţi asupra orfanului şi săracului c,
faceţi dreptate celui smerit, celui sărman.
4Scăpaţi-l pe cel sărman şi pe cel nevoiaş,
din mâna păcătosului scăpaţi-l!
5Ei d n'au ştiut şi nici n'au priceput,
ei umblă'n întuneric:
toată aşezarea e pământului se clatină.

6Eu am zis: „Dumnezei sunteţi voi,
şi toţi sunteţi fii ai Celui-Preaînalt;“ f
7dar voi ca nişte oameni muriţi
şi ca unul din dregători cădeţi. g
8Scoală-Te, Dumnezeule, judecă pământul,
că'n stăpânirea Ta sunt toate neamurile!