Dt 16:11
şi te vei veseli în faţa Domnului, Dumnezeului tău, tu, fiul tău şi fiica ta, robul tău şi roaba ta, levitul din cetăţile tale, străinul, orfanul şi văduva, cei care vor fi în mijlocul vostru, în locul pe care Domnul, Dumnezeul tău, îl va alege pentru ca'ntr'însul să I se cheme numele.
Ioil 1
CAPITOLUL 1
Lăcuste, secetă, îndemn la pocăinţă.
1Cuvântul Domnului, care s'a făcut către Ioil, fiul lui Petuel:
2
Auziţi acestea, voi, bătrânilor a,
şi ascultaţi, voi, toţi locuitorii ţării,
dac'a mai fost aşa ceva
în zilele voastre
sau în zilele părinţilor voştri;
3
povestiţi-le fiilor voştri,
iar fiii voştri, fiilor lor,
iar fiii lor, altei generaţii b:
4
Ce-a rămas de la omidă a mâncat lăcusta,
ce-a rămas de la lăcustă a mâncat gândacul
şi ce-a rămas de la gândac a mâncat tăciunele c.
5
Treziţi-vă, beţivilor, şi plângeţi!;
tânguiţi-vă, voi toţi,
cei ce beţi vin pân' la beţie,
că bucuria şi veselia vi s'au luat din gură.
6
Că un neam puternic şi nenumărat
se ridică asupra pământului meu;
dinţii lui, ca dinţii leului,
iar măselele lui, ca ale puiului de leu d.
7
Via mi-a vătămat-o,
smochinii mi i-a ciopârţit;
a scotocit-o şi a dezrădăcinat-o,
viţele i le-a cojit în alb e.
8
Plânge-mi-te tu mai mult decât mireasa
în sac îmbrăcată
după bărbatul ei de când era fecioară f.
9
Jertfa de carne şi prinosul de băutură
au încetat în casa Domnului;
plângeţi, voi, preoţilor,
cei ce slujiţi la altarul Domnului g!
10
Că s'au pustiit câmpurile h!;
să plângă pâmântul
că grâul s'a pustiit,
vinul s'a uscat,
untdelemnul de-abia mai este.
11
Plugarii s'au sleit:
plângeţi-vă moşiile de grâu şi de orz,
că a pierit din ţarină culesul!
12
Via s'a uscat,
smochinii s'au împuţinat,
rodia şi finicul şi mărul
şi pomii câmpului uscatu-s'au cu toţii;
că fiii oamenilor dat-au bucuria pe ruşine i.
13
Încingeţi-vă [cu sac] şi plângeţi, preoţilor,
plângeţi voi, cei ce slujiţi la altar,
dormiţi în haine de sac
voi, cei care-I slujiţi lui Dumnezeu,
că jertfa de carne şi prinosul de băutură
s'au dus din casa lui Dumnezeu!
14
Postiţi un post al sfinţeniei j,
vestiţi o prăznuire,
pe bătrâni şi pe toţi cei ce locuiesc pământul
adunaţi-i în casa Domnului, Dumnezeului vostru,
şi strigaţi cu tot dinadinsul către Domnul:
15
„Vai mie, vai mie, vai mie,
ce zi o să fie!“
Că aproape-i ziua Domnului,
ca o durere peste durere va veni k.
16
Bucatele pierit-au din faţa ochilor voştri,
bucuria şi veselia
din casa Dumnezeului vostru.
17
Junincile s'au îmbrâncit în iesle l,
hambarele-au pierit,
teascurile s'au surpat,
căci grâul a secat.
18
Ce vom strânge pentru noi?
Cirezile de vite au mugit
că sunt lipsite de păşune,
pierit-au turmele de oi.
19
Spre Tine, Doamne, voi striga,
că focul mistuit-a mândreţile pustiei m
şi para focului a ars
copacii câmpului, pe toţi.
20
Spre Tine-au căutat
chiar şi cirezile din câmp,
căci apele-au secat de la izvoare
şi focul mistuit-a mândreţile pustiei.