Literal: „cetăţile Ferezeilor“: ale celor ce locuiau la ţară, în aşezări lipsite de fortificaţii.