„Zomzomimi“: „cei ce murmură“; cârtitori. Par a fi identici cu Zuzimii menţionaţi în Fc 14, 5.