Luna Şebat (ianuarie-februarie), în cel de al patruzecilea an de la ieşirea din Egipt.