exomologéo înseamnă „a (se) mărturisi“, şi numai în anumite cazuri „a lăuda“.