= cunoaşterea dobândită (sýnesis) şi învăţătura (paidéia) prin care această cunoaştere va fi transmisă.