V. Voiculescu va exclama, la rândul său, în încleştarea unei experienţe mistice: „O-ho, Te-am prins, Doamne, nu mai scapi, / Te ţin prizonier...“ (Prizonierul).