„Poporul de rând“: băştinaşii Canaanului. Iudeilor li se ridica dreptul de a se socoti „poporul ales“, elita neamurilor din regat.