2Rg 22:39
eu îi voi zdrobi, ei nu se vor ridica,
ci sub picioarele mele vor cădea.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-26