2Rg 22:14
Domnul a tunat din cer,
glasul Celui-Preaînalt.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-28