1Rg 25:39
Şi dacă a auzit David că Nabal murise, a zis: „Binecuvântat este Domnul, Cel ce a judecat pricina ocării ce mi-a venit din partea lui Nabal şi l-a scăpat pe robul Său din puterea răului, iar răutatea lui Nabal a întors-o asupra capului său!“ Şi David a trimis şi a vorbit despre Abigail să şi-o ia de soţie.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-57