Desigur, pentru comoditate, Saul îşi aruncase mantia undeva pe alături.