= Doctrina creştină să nu fie compromisă prin abateri de la propria ei morală.