Citat din poetul cretan Epimenide, secolul VI î. H. Atributele de „profet“ se referă probabil la calitatea poeţilor de a avea intuiţii clarvăzătoare. De altfel, în limbajul antichităţii elene, verbul „a cretaniza“ însemna a întoarce adevărul pe dos (asociere posibilă cu verbul a răvăşi – a'ntoarce cu susu'n jos – din versetul precedent).