Literal: mai înainte de anii vecilor (vezi şi 2 Tim 1, 9).