Literal: sfinţi chemaţi. În limbajul Noului Testament, creştinii veacului primar erau numiţi „sfinţi“, cu înţelesul: aleşi şi sfinţiţi de Dumnezeu în vederea unei misiuni.