Apostol chemat: titlu de sacră nobleţe, pe care Pavel şil acordă în repetata lui aserţiune că, deşi venit mai târziu, autoritatea lui nu e mai mică decât a celor doisprezece.