Asumându-Şi suferinţa pură şi totală, Iisus refuză băutura anestezică pe care femeile miloase obişnuiau s'o prepare pentru cei răstigniţi, spre a le uşura chinurile.