Mt 26:59
Iar arhiereii, bătrânii şi tot sinedriul căutau mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus, ca să-L omoare.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-26