Literal: „... al Legământului – sau „al Testamentului“ – celui Nou“. Expresia: „al Legii celei Noi“ a intrat în cultul liturgic şi s'a consacrat ca atare. „Legea“, însă, e înrudită cu sensul primilor doi termeni: un testament semnat şi pecetluit are puterea unei legi.