Text limpede care atestă existenţa îngerului păzitor.