Pentru verbul „a umbri“ vezi nota de la Iş 25, 20.