Prezenţa lui Iisus le devenise piatră de poticnire, prilej de scandal.