= A cărui încredere în faptele lui Iisus nu se va clătina.