Insultă la adresa lui Dumnezeu, singurul Care poate ierta păcatele.