Cel ce suferă este nu numai un martir (martor, mărturisitor) al lui Hristos în faţa persecutorilor, dar devine – implicit – şi un martor al acuzării la marea Judecată.