Este vorba de profeţia lui Maleahi (4, 4), pe care Iisus o raportează la Sine Însuşi.