Înţeles mai cuprinzător: pe de o parte, ucenicii au reţinut porunca lui Iisus, n'au dat-o uitării; pe de alta, au respectato, în sensul că n'au divulgat taina ce li se încredinţase pe un anume termen.