Lc 23:38
Şi deasupra Lui era scris cu litere greceşti, latineşti şi evreieşti: Acesta este împăratul Iudeilor.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul NT-Mt-29