Mantie de paradă, prin care Irod vrea să ridiculizeze „pretenţiile“ imperiale ale lui Iisus. Gestul va fi preluat de ostaşii lui Pilat (Mt 27, 28; Mc 15, 17).