Lc 22:66
Şi când s'a făcut ziuă s'au adunat bătrânii poporului – arhiereii şi cărturarii – şi L-au dus în sinedriul lor
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-2