Lc 22:21
Dar iată, mâna celui ce Mă vinde este cu Mine la masă.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-40