Literal: „fără mulţime“; adică într'un moment când Iisus nu e în contact cu poporul.