Asupra înţelesului exact al acestui enunţ vezi nota de la Mt 16, 25.