Rug (folosit mai mult la plural: rugi): tufe de viţe spinoase, care fac mure.