Literal: „sfânt Domnului se va chema“, în sensul că pruncul devine proprietatea lui Dumnezeu, pus în slujba Celui-Preaînalt.