= Salutare ceremonioasă însoţită de gest curtenitor; la fel în versetele 40, 41 şi 44.