Sterilitatea unei femei era dezonorantă, deseori privită de societate ca o formă de pedeapsă divină.