Descendentă din Aaron, strămoşul şi întemeietorul tagmei preoţeşti a lui Israel.