In 19:36
Căci s'au făcut acestea ca să se plinească Scriptura: Nici un os nu I se va zdrobi.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-33