In 19:25
Şi lângă crucea lui Iisus stăteau mama Sa şi sora mamei Sale, Maria lui Cleopa, şi Maria Magdalena.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-37