In 17:21
pentru ca toţi să fie una; aşa cum Tu, Părinte, eşti întru Mine şi Eu întru Tine, tot astfel şi ei să fie una întru Noi, ca lumea să creadă că Tu M'ai trimis.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul NT-Co-6