In 11:47
Atunci arhiereii şi fariseii au adunat sinedriul şi ziceau: „Ce facem, că omul acesta face multe minuni?;
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-2