A-L vedea pe Fiul: a descifra în El „pecetea“ Tatălui şi a-L recunoaşte astfel ca Fiu al lui Dumnezeu.