In 01:49
Răspunsu-I-a Natanael: „Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Regele lui Israel!“
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-2